Administració bàsica de la Comunitat
Contractant els serveis de l’Administració de Finques Corbella GNS., la Comunitat de Propietaris es despreocupa de la difícil tasca derivada de l’administració i control dels elements comuns de la finca, destacant, entre altres, les següents actuacions que passen a ser exercides per l’Administrador:

Confecció periòdica de la comptabilitat.
Control pressupostari i de tresoreria.
Revisió dels impagats morosos. Notificació i reclamació de pagament.
Càlcul i confecció del pressupost ordinari.
Confecció derrames extraordinàries
Avís urgent a industrials per averies o problemes
Obertura de notificació de sinistre davant les Cies. d’assegurança
Confecció liquidació anual amb detall de les despeses i repartiment entre les entitats registrals.
Enviament de convocatòries ordinàries i extraordinàries.
Presència en la Junta Ordinària i confecció de les Actes.